Find an article
Warning! The article can't be found or inactive. #contentmodel:21

Küldetésünk, hogy biztonságosabbá tegyük a közlekedést

Küldetésünk, hogy közútjainkon, forgalomtechnikai eszközök segítségével biztonságosabbá tegyük a közlekedést, ezáltal a balesetek mennyiségét csökkentsük. Hisszük, hogy célunkat csak a 21. század változó környezetéhez való folyamatos alkalmazkodással érhetjük el. Ezért erősségeink között említhetjük a rugalmasságot, valamint a gyors problémamegoldó képességet.

The article can't be found or inactive.
This page uses cookies. This page may use third party software